Örjanskolans Byggnadsstiftelse
Byggnadsstiftelsen har som ändamål att i samråd med Föreningen Örjanskolan anskaffa och ställa till förfogande lokaler för undervisning enligt Waldorfpedagogiken, samt genom ekonomiskt stöd eller i form av gåvor eller på annat sätt stödja verksamheten.
I andra hand ska stiftelsen stödja annan waldorfpedagogisk verksamhet.
Ändamålet uppfylls för närvarande genom att ställa lokaler till förfogande för Föreningen Örjanskolan samt till Stiftelsen Sagas förskoleverksamhet.
Byggnadsstiftelsen består idag av

Sofie Gerber - ordförande
Jan-Erik Laurén - kassör
Janne Silvasti
Mikael Walldén
Katarina Laurén
Michael Pietsch