om skolan
Arbeta på skolanSkolplattformStäll ditt barn i köAktuelltOm waldorfpedagogikenOm skolan
Välkommen till Örjanskolan

Örjanskolan är en waldorfskola i Järna med förskoleklass, grundskola och gymnasium.
Skolan ligger 5 mil söder om Stockholm, nära havet med sörmländska åkrar och betande biodynamiska får vid knuten.

På Örjanskolan lär vi oss för livet. Här är fantasi och upptäckarglädje minst lika viktigt som teoretisk kunskap.
Det handlar om att väcka ett intresse och en nyfikenhet hos eleverna till att vilja utforska och lära sig mer.

Skolans kanske viktigaste roll är att ge eleverna självförtroende inför livet,
självförtroende att våga misslyckas, våga ifrågasätta, tänka själva, tänka kring - tänka nytt.

På Örjanskolan vågar vi ta våra elever på allvar.
Örjanskolan som kulturplats

Vi beskriver Örjanskolan som en plats för människor att växa på, men vad är det vi menar?

Vi tar waldorfpedagogikens människobild på djupaste allvar.
Vi erbjuder en 13 årig skola dvs hela bågen som spänner över de viktiga åren.
Vi ser skolan som en helhet där den fysiska miljön, maten undervisningen och människomöten är lika viktiga delar av skoltiden.
Många elever upplever att de på vår skola blivit sedda som individer.
Vi tror starkt på det konstnärliga övandet och skapandets betydelse för individens harmoniska utveckling.
Läsåret vilar på gemensamma högtider och firande som lyfter fram det glädjen över framsteg och skönhet.
Hantverket är en självklar och viktig del som bidrar till självkänsla och ger eleven en konkret upplevelse av den egna förmågan att ta sig an och påverka världen.
Vi vill erbjuda eleverna en kvalitetsfylld skolgång ända in i det pedagogiska materialet, allt från papper, textil och konstnärsmaterial till att göra skolresor och andra upplevelser av natur och kultur.

Dessa våra kärnvärden är självklara inom ramen för waldorfskolans läroplan, men ryms inte inom de styrdokument vi är ålagda att följa för att erhålla skolpeng. Detta betyder i praktiken att waldorfskolan arbetar med en mycket större bredd än en vanlig skola men med samma ekonomiska ramar.
Detta innebär en stor del idéelt arbete från skolans medarbetare.

Skolköket

På Örjanskolan har skolmaten och dess kvalitet alltid varit en självklar del av skolans hållning.
Våra råvaror är i mesta möjliga mån närodlade och närproducerade och i stor omfattning biodynamiska.
De lagas på plats i skolans kök av professionella kockar. Vi serverar vegetarisk kost med ett ickevegetariskt alternativ en dag i veckan.
Skolköket tillagar dietkost när läkarintyg finns. Måltiden serveras i klassrummet och eleverna är redan från början engagerade i de bestyr som omger måltiden.
Mellan kockarna och eleverna förs en ständig dialog där eleverna kan vara med och påverka och förändra menyn.
På skolan finns tillgång till mikrovågsugn för de som kan behöva utökad kost.

Historia
En stolt skola sedan 1980

Det var ett gäng entusiastiska föräldrar och lärare som år 1980 grundade föreningen Örjanskolan.
Eldsjälarna ville bygga upp en tolvårig, fri waldorfskola med hantverksinriktning.
Redan från början bestod skolan av klasserna 1 till 8 och 1987 tog den första tolfteklassen studenten.
Sedan dess har omkring 500 elever gått ut Örjanskolan.

Med föräldrarnas hjälp har vi under åren byggt vackra och praktiska lokaler. Det har blivit klassrum och salar för hantverk, musik, målning, naturvetenskap, media och gymnastik.

Idag är Örjanskolan den största av Järnas tre waldorfskolor. Här går omkring 360 elever och vi är runt 35 lärare som hela tiden arbetar med att göra skolan lite bättre.

Välkommen att vara med och forma framtiden!

Föreningen

Örjanskolan är en icke-vinstdrivande waldorfskola som drivs av Föreningen Örjanskolan.
På vårmötet utser föreningen en styrelse.
Föreningens styrelse är skolans huvudman och är tillsammans med rektor formellt ansvariga för att skolan drivs i enlighet med ändamålsparagraf och lagrum.
Örjanskolan är medlemmar i Waldorffederationen, som samarbetar med Idéburna friskolors riksförbund..
Föreningen Örjanskolan är öppen för alla som vill vara medlem.
Att vara medlem är ett sätt att stödja skolans verksamhet och utveckling. Det är önskvärt att alla föräldrar och lärare är medlemmar i föreningen.

Årsavgift: 250 kr/person
Bankgiro: 160-8082, Swish: 123 559 97 74
Märkning: Medlemsavgift - Namn Efternamn

Styrelse
Ellinor Andersson (ordf.)
Ida Löfström
Marin Hemmingson
Bonny Weaver Laurén
Daniel Andersson
Mona Andersson

styrelsen@orjanskolan.se
Byggnadsstiftelsen

Trivsel

På Örjanskolan vill vi att alla ska trivas och utvecklas tillsammans. Därför vill vi värna om en trygg arbetsmiljö som bygger på respekt och kreativitet. Trivselregler ska arbetas fram gemensamt med alla, elever och medarbetare. Därför revideras trivselreglerna inför varje läsår. Det är allas ansvar att alla trivs på skolan.

Våra ledord är
TRYGGHET – DELAKTIGHET – TOLERANS – KREATIVITET – KUNSKAP – ANSVAR

Därför
tilltalar jag andra med ett trevligt och vårdat språk
respekterar jag rätten till  arbetsro i studier, lek och aktivitet
arbetar jag aktivt för Nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling
tar jag hand om och vårdar våra lokaler och vår utemiljö
har jag med det material som förväntas till respektive lektion
ser jag till att komma i tid
respekterar jag regler och överenskommelser kring mobiltelefon, rökning m.m.

Intresserad av Örjanskolan?
Kontakta oss