Om Örjanskolan
Om skolanOm waldorfpedagogikenAktuelltArbeta på skolanSkolplattformStäll ditt barn i kö
Välkommen till Örjanskolan

Örjanskolan är en waldorfskola i Järna med förskoleklass, grundskola och gymnasium.
Skolan ligger 5 mil söder om Stockholm, nära havet med sörmländska åkrar och betande biodynamiska får vid knuten.

På Örjanskolan lär vi oss för livet. Här är fantasi och upptäckarglädje minst lika viktigt som teoretisk kunskap.
Det handlar om att väcka ett intresse och en nyfikenhet hos eleverna till att vilja utforska och lära sig mer.

Skolans kanske viktigaste roll är att ge eleverna självförtroende inför livet,
självförtroende att våga misslyckas, våga ifrågasätta, tänka själva, tänka kring - tänka nytt.

På Örjanskolan vågar vi ta våra elever på allvar.
Örjanskolan som kulturplats

Vi beskriver Örjanskolan som en plats för människor att växa på, men vad är det vi menar?

Vi tar waldorfpedagogikens människobild på djupaste allvar.
Vi erbjuder en 13 årig skola dvs hela bågen som spänner över de viktiga åren.
Vi ser skolan som en helhet där den fysiska miljön, maten undervisningen och människomöten är lika viktiga delar av skoltiden.
Många elever upplever att de på vår skola blivit sedda som individer.
Vi tror starkt på det konstnärliga övandet och skapandets betydelse för individens harmoniska utveckling.
Läsåret vilar på gemensamma högtider och firande som lyfter fram det glädjen över framsteg och skönhet.
Hantverket är en självklar och viktig del som bidrar till självkänsla och ger eleven en konkret upplevelse av den egna förmågan att ta sig an och påverka världen.
Vi vill erbjuda eleverna en kvalitetsfylld skolgång ända in i det pedagogiska materialet, allt från papper, textil och konstnärsmaterial till att göra skolresor och andra upplevelser av natur och kultur.

Dessa våra kärnvärden är självklara inom ramen för waldorfskolans läroplan, men ryms inte inom de styrdokument vi är ålagda att följa för att erhålla skolpeng. Detta betyder i praktiken att waldorfskolan arbetar med en mycket större bredd än en vanlig skola men med samma ekonomiska ramar.
Detta innebär en stor del idéelt arbete från skolans medarbetare.
Intresserad av Örjanskolan?
Kontakta oss