Grundskolan
Arbeta på skolanSkolplattformStäll ditt barn i köAktuelltOm waldorfpedagogikenOm skolan
F-klass
Klass 1-3
Kartbilder
Klass 4-6
Klass 7-9
Örjanskolans Grundskola

Barnets första skoldag är en stor dag.
Det är första dagen på ett nytt, stort och långt äventyr som kommer ha stor betydelse – nu och i det framtida livet.
På Örjanskolan vill vi erbjuda en miljö som gör det möjligt för barnet att växa och utvecklas i takt med sina egna förmågor och förutsättningar. Vi tror att varje barn föds med en nyfikenhet på världen.
För att skapa trygghet och kontinuitet finns alltid ett arbetslag med vuxna kring barnet som följer det under skolåren. Läraren försöker hela tiden anpassa undervisningen efter barnens olika utvecklingsstadium.
I början präglas undervisningen av rytmiska ramsor, musik, härmning, och lek. Men allt eftersom barnen växer tar undervisningen en mer teoretisk form.
Lagom till 9:an är eleverna redo för gymnasiet – här på Örjanskolan eller någon annanstans.

Om du är intresserad av att läsa mer om waldorfpedagogiken och årskurstematik så finns det väldigt bra beskrivet på:Waldorfportalen.se

Intresserad av Örjanskolan?
Kontakta oss