Örjanskolans Gymnasium

Hela världen genom konst och vetenskap

På Örjanskolans gymnasium kan du välja mellan två olika program som båda ger dig en stor frihet att söka till vidare studier.Waldorf Estet

Waldorf NaturOavsett inriktning integreras teoretiska, konstnärliga och praktiska moment i undervisningen. Målet är att du ska kunna gå vidare till högre utbildningar med ett självständigt och kreativt tänkande och en säker kunskapsgrund i bagaget – utan att ha tappat upptäckarlusten på vägen!

Ett minst lika viktigt mål är att du får växa som människa - du i världen och världen i dig!

Ett gymnasium för dig som vill:

– Djupdyka i ämnen under perioder om 2-4 veckor.
– Ha tät lärarkontakt.
– Äta närodlad och ekologisk skolmat varje dag.
– Studera i en kreativ, lugn och vacker miljö.
– Uppleva den gemenskap som är speciell för en waldorfskola.
– Få en så bred utbildning som möjligt och kunna välja din väg fritt efter studenten.

Resor och projekt som ingår oavsett inriktning

Flera ämnesorienternade resor som
   – Fältmätningsresa som en del av matematikundervisningen.
   – Botanikresa och andra ämnesorienterade resor.
   – Arkitektur- och kulturresa i Europa.

Teaterprojekt tillsammans med klassen.
Individuellt slutprojekt (utvidgat gymnasiearbete) som du väljer själv.

Cafét
Innergård mellan gymnasiehus och musiksalshuset
Biblioteket
Labbet
Gymnastiksal
Flygbild
Eurytmisal
Bildsalen
Metallhantverk
"Kryssa mig"
Örjanskolan är ett gymnasium med riksintag
Det innebär att elever som är intresserade av vårt gymnasium kan gå här oavsett var i landet de bor.
Eftersom att waldorfgymnasium inte finns på så många orter får vi in många ansökningar från sökande runt om i landet.
För att underlätta studietiden för dem förmedlar vi kontakt med familjer i skolans närområde som gärna vill erbjuda en gymnasieelev ett trevligt boende under gymnasietiden. Hyra och villkor avtalas med respektive familj.
Skolan känner familjerna väl och vi garanterar att eleverna får ett boende där de kan känna sig välkomna och trygga.
Elever som bor minst 1 timmes resväg från skolan och vars hemort saknar ett gymnasium med waldorfprogram kan ansöka om inackorderingstillägg från CSN.

Att bo i Järna ger eleverna en unik möjlighet att njuta av den vackra naturen som det sörmländska landskapet erbjuder och samtidigt ta del av ett rikt kulturutbud genom de många olika verksamheterna i området.
Här finns Kulturhuset i Ytterjärna, Saltå kvarn, Sörmlandsleden, en aktiv sportklubb och bra kommunikationer.
Läs mer om inackorderingtillägg