Trygghetsteamet
Arbeta på skolanSkolplattformStäll ditt barn i köAktuelltOm waldorfpedagogikenOm skolan
Drogpolicy

Vi är trygghetsteamet:
Johanna Sandberg, stödlärare
Clara Bankefors, kurator
Pia Bäcklund, stöd och klasslärare

Trivselregler & Plan mot kränkningar

Trygghetsteamet på örjanskolan

Verkar för ett tryggt socialt klimat på skolan.
Teamet jobbar både med förebyggande insatser och vid behov i specifika situationer. Arbetssättet utgår från Örjanskolans plan mot kränkande behandling och mobbing.

Regelbundna insatser kan vara:
Klassenkäter om socialt samspel
Årlig uppdatering av trivselregler i samarbete med elever.
Klassgenomgångar vid behovsinsatser med Projekt Charlie

Ni är välkomna att höra av er, i första hand till ansvarig klasslärare och i andra hand till oss på Trygghetsteamet (TT).
Lättast når ni oss på mail eht@orjanskolan.seDär ni meddelar oss ärendet i korthet och ert telefonnummer så ringer vi tillbaka vid första bästa tillfälle.

Intresserad av Örjanskolan?
Kontakta oss