trygghetsteamet
Arbeta på skolanSkolplattformStäll ditt barn i köAktuelltOm waldorfpedagogikenOm skolan
Drogpolicy

Vi är trygghetsteamet:
Jessica Brozin Forsberg: Lärare med specialpedagogisk kompetens
My Bergbjörk: Lärare med specialpedagogisk kompetens
Jorinda Hovberg: Resurspedagog
Johanna Sandberg: Rektor

Trivselregler
På Örjanskolan vill vi att alla ska trivas och utvecklas tillsammans. Därför vill vi värna om en trygg arbetsmiljö som bygger på respekt och kreativitet. Trivselregler ska arbetas fram gemensamt med alla, elever och medarbetare. Därför revideras trivselreglerna inför varje läsår. Det är allas ansvar att alla trivs på skolan.

Våra ledord är
TRYGGHET – DELAKTIGHET – TOLERANS – KREATIVITET – KUNSKAP – ANSVAR

Därför
tilltalar jag andra med ett trevligt och vårdat språk
respekterar jag rätten till  arbetsro i studier, lek och aktivitet
arbetar jag aktivt för Nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling
tar jag hand om och vårdar våra lokaler och vår utemiljö
har jag med det material som förväntas till respektive lektion
ser jag till att komma i tid
respekterar jag regler och överenskommelser kring mobiltelefon, rökning m.m.

Trygghetsteamet på örjanskolan

Verkar för ett tryggt socialt klimat på skolan.
Teamet jobbar både med förebyggande insatser och vid behov i specifika situationer.
Arbetssättet utgår från Örjanskolans Bemötande - och likabehandlingsplan

Regelbundna insatser kan vara:
Klassenkäter om socialt samspel
Årlig uppdatering av trivselregler i samarbete med elever.
Klassgenomgångar

Ni är välkomna att höra av er, i första hand till ansvarig klasslärare och i andra hand till oss på Trygghetsteamet (TT).
Lättast når ni oss på mail eht@orjanskolan.seDär ni meddelar oss ärendet i korthet och ert telefonnummer så ringer vi tillbaka vid första bästa tillfälle.

Intresserad av Örjanskolan?
Kontakta oss