trygghetsteamet
Arbeta på skolanSkolplattformStäll ditt barn i köAktuelltOm waldorfpedagogikenOm skolan
Drogpolicy

Vi är trygghetsteamet:
Jessica Brozin Forsberg, lärare med specialpedagogisk kompetens
Regina Wallström, lärare med specialpedagogisk kompetens
Johanna Sandberg, rektor

Trivselregler & Plan mot kränkningar

Trygghetsteamet på örjanskolan

Verkar för ett tryggt socialt klimat på skolan.
Teamet jobbar både med förebyggande insatser och vid behov i specifika situationer.
Arbetssättet utgår från Örjanskolans Bemötande - och likabehandlingsplan

Regelbundna insatser kan vara:
Klassenkäter om socialt samspel
Årlig uppdatering av trivselregler i samarbete med elever.
Klassgenomgångar

Ni är välkomna att höra av er, i första hand till ansvarig klasslärare och i andra hand till oss på Trygghetsteamet (TT).
Lättast når ni oss på mail eht@orjanskolan.seDär ni meddelar oss ärendet i korthet och ert telefonnummer så ringer vi tillbaka vid första bästa tillfälle.

Intresserad av Örjanskolan?
Kontakta oss