Trygghetsteamet
Om skolanOm waldorfpedagogikenAktuelltArbeta på skolanSkolplattformStäll ditt barn i kö
Drogpolicy

Vi är trygghetsteamet:
Johanna Sandberg, stödlärare
Annika Löfström-Stare, skolsköterska
Margareta Rask, kurator

Trivselregler & Plan mot kränkningar

Trygghetsteamet på örjanskolan

Verkar för ett tryggt socialt klimat på skolan.
Teamet jobbar både med förebyggande insatser och vid behov i specifika situationer. Arbetssättet utgår från Örjanskolans plan mot kränkande behandling och mobbing.

Regelbundna insatser kan vara:
Klassenkäter om socialt samspel
Årlig uppdatering av trivselregler i samarbete med elever.
Klassgenomgångar vid behovInsatser med Projekt Charlie

Ni är välkomna att höra av er, i första hand till ansvarig klasslärare och i andra hand till oss på Trygghetsteamet (TT).
Lättast når ni oss på mail eht@orjanskolan.seDär ni meddelar oss ärendet i korthet och ert telefonnummer så ringer vi tillbaka vid första bästa tillfälle.
Ni kan också lämna meddelande på telefonsvararen på telefonnummer
08-551 500 72.

Intresserad av Örjanskolan?
Kontakta oss