Waldorfpedagogik
Arbeta på skolanSkolplattformStäll ditt barn i köAktuelltOm waldorfpedagogikenOm skolan

Waldorfpedagogiken

Waldorfpedagogiken och Örjanskolan arbetar för att, i nära samarbete med hemmen, fostra eleverna till fria och ansvarstagande individer som är förmögna att uppfatta omvärldens behov och att omsätta egna val till handling. I det dagliga arbetet med eleverna utgår vi från att varje människa behöver utveckla sitt intellekt, sin känsla och vilja i samklang.
Detta ser olika ut beroende på var människan befinner sig i sin ålder och utveckling.

Waldorf i korthet

Waldorfskolan är en icke-vinstdrivande friskola.
Det konstnärliga genomsyrar alla ämnen.
En viktig del i undervisningen är hantverkslektionerna.
Några hantverk som erbjuds på Örjanskolan är smide, träslöjd, skulptur, bokbindning, vävning, m fl.
Eleverna uppmanas till både kreativt och kritiskt tänkande vilket leder till en förmåga till självständig problemlösning och initiativrikedom.

Vi strävar efter att skoldagen ska följa en bestämd struktur:
– Morgonens piggaste stund ägnas åt undervisning i något av de så kallade kunskapsämnena (historia, naturvetenskap, etc).
Ett ämne undervisas varje morgon 1-2 timmar under en period om 2-4 veckor.

– Skoldagens mitt ägnas åt övningsämnena (musik, språk, matematik, etc).

– När tröttheten börjar infinna sig mot slutet av skoldagen tar hantverksundervisningen vid.
Undervisningen styrs inte enbart av färdiga läromedel utan också av lärarens berättande, grupparbeten och konstnärliga bearbetningar.
Även elevernas redovisningar sker på olika konstnärliga, skriftliga och muntliga sätt.
Två ämnen är specifika och viktiga i en waldorfskola: eurytmi och formteckning. I dessa övas koordination och andra förmågor som gynnar eleven i sina studier.

Mer om Waldorf

Om du är intresserad av att veta mer om waldorfpedagogiken kan du läsa mer här

Waldorf.seWaldorfportalen.se