Synpunkter & Klagomål
Har du synpunkter eller klagomål?
Börja med att prata direkt med klasslärare, fritidspedagoger eller medarbetare på skolan.
Om problemet inte har löst sig efter att du har pratat med klasslärare, fritidspedagoger eller medarbetare på skolan, tar du kontakt med skolans rektor.
Är du inte nöjd med hur rektor hanterar ditt klagomål, kan du vända dig till skolans huvudman, ordförande:
Ellinor Andersson
styrelse@orjanskolan.se