Elevhälsan
Arbeta på skolanSkolplattformStäll ditt barn i köAktuelltOm waldorfpedagogikenOm skolan

Våra arbetsuppgifter är:
att bedriva öppen mottagning
att ha hälsobesök
att utföra vaccinationer
att hjälpa elever i behov av särskilt stöd
att delta i elevhälsoteamet
att samarbeta med elever, vårdnadshavare och kollegiet
LäkeerytmiLäkeeurytmi är en rörelseterapi som länge praktiserats på Örjanskolan – liksom på de flesta waldorfskolor världen över.
Det är en specifikt antroposofisk behandlingsmetod som har visat sig särskilt lämplig på skolan, för att hjälpa barn och ungdomar att komma igenom utvecklingskriser i livet.
Läkeeurytmins rörelser kan främja en lugn och harmonisk andning, eller stärka ämnesomsättningen.
Människan är själv med i läkandet vilket i sin tur även stärker viljan.

Mer om läkeerutmi

Skolläkare
Susanne Wärnhjelm
Skolläkaren träffar klass 1 och 4 för hälsokontroller.
Även andra elever kan boka läkartid genom skolsköterskan.


Skolsköterska
Annika Löfström Stare
Tel: 08 551 50 624 – 073 067 44 73
E-post:skolhalsovarden@orjanskolan

Arbetstider
Tisdag 8.00-16.00
Onsdag 8.00-16.00
Torsdag 8.00-18.00
Fredag 8.00-14.30 (ojämna veckor)

Öppen mottagning:
Tisdag, onsdag, torsdag kl. 9.15-10.15


Kurator
Verona Yousif
Tel: 072 556 47 47
E-post:
kurator@orjanskolan.se
Arbetstider
Måndag, tisdag, onsdag 8-12

Elevhälsa

Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa goda förutsättningar för inlärning hos alla elever. Elevhälsan omfattar skolläkare, skolsköterska, kurator, och psykolog. För pedagogiska insatser finns specialpedagog och stödlärare samt elevassistenter. För överblick och förebyggande insatser som gäller det sociala klimatet på skolan finns ett  trygghetsteam. Rektor har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet.

SkolhälsovårdSkolhälsovården är en fortsättning på Barnavårdcentralens arbete. Vårt uppdrag är att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem. Skolhälsovården skall främst verka förebyggande. Den skall omfatta hälsokontroller och enklare sjukvårdsinsatser. Vi har tystnadsplikt.

Intresserad av Örjanskolan?
Kontakta oss